Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparative Analysis of Selected Models of Water Coning in Gas Reservoirs / Analiza Porównawcza Wybranych Modeli Powstawania Stożków Wodnych w Złożach Gazowych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0030-5 ; ISSN 0860-7001
×