Szczegóły

Tytuł artykułu

Józef Szwermicki (1814–1894) – ojciec Krzysztof, marianin, powstaniec, zesłanieci misjonarz dalekiej Syberii

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2013

Wolumin

Vol X

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388

Źródło

Teka Komisji Historycznej; 2013; Vol X
×