Szczegóły

Tytuł artykułu

Funkcjonowanie parafii greckokatolickich w województwie bracławskim w przededniuII rozbioru Rzeczypospolitej

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2014

Numer

No XI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388

Źródło

Teka Komisji Historycznej; 2014; No XI
×