Szczegóły

Tytuł artykułu

The use of the spatial characteristics technique with the view of estimating the explosion wave impact on the stuck drilling string zone / Wykorzystanie techniki charakterystyk przestrzennych do określania wpływu fali uderzeniowej na przychwyconą kolumnę przewodów wiertniczych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0038-x ; ISSN 0860-7001
×