Szczegóły

Tytuł artykułu

Transformations of river valley sandy landscapes on the example of Natura 2000 sites in the valley of the lower river Bug
Przemiany piaszczystych krajobrazów dolinnych na przykładzie obszarów Natura 2000 w dolinie dolnego Bugu

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×