Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of the exponent n in the equation describing a constant-resistance anemometer / Wyznaczenie wykładnika n w równaniu opisującym pracę anemometru stałorezystancyjnego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0039-9 ; ISSN 0860-7001
×