Szczegóły

Tytuł artykułu

Qualitative and quantitative structureof rotifers in selected post-peat water bodies of Poleski National Park
Struktura jakościowa i ilościowa wrotków w wybranych zbiornikach potorfowiskowych Poleskiego Parku Narodowego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×