Szczegóły

Tytuł artykułu

Maximum amplitudes in transient resonance of distributed-parameter systems / Amplitudy maksymalne w rezonansie przejściowym układów o parametrach rozłożonych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0042-1 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2012; No 3
×