Szczegóły

Tytuł artykułu

The Natura 2000 network versus mining activity in the territory of the Dukla commune
Sieć Natura 2000 a działalność wydobywcza na obszarze gminy Dukla

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×