Szczegóły

Tytuł artykułu

Dynamic properties of hot-wire anemometric measurement circuits in the aspect of measurements in mine conditions / Właściwości dynamiczne termoanemometrycznych układów pomiarowych w aspekcie pomiarów w warunkach kopalnianych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0045-y ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2012; No 3
×