Details

Title

Selection of the open pit mining cut-off grade strategy under price uncertainty using a risk based multi-criteria ranking system / Wybór strategii określania warunku opłacalności wydobycia w kopalniach odkrywkowych w warunkach niepewności cen w oparciu o wielokryterialny system rankingowy z uwzględnieniem czynników ryzyka

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10267-012-0048-8 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2012; No 3
×