Szczegóły

Tytuł artykułu

Selection of the open pit mining cut-off grade strategy under price uncertainty using a risk based multi-criteria ranking system / Wybór strategii określania warunku opłacalności wydobycia w kopalniach odkrywkowych w warunkach niepewności cen w oparciu o wielokryterialny system rankingowy z uwzględnieniem czynników ryzyka

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0048-8 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2012; No 3
×