Szczegóły

Tytuł artykułu

Attempt to determine the optimal conditions for culture of endangered plants species of the genus Drosera, in terms of their ex situ conservation Próba określenia optymalnych warunków hodowli zagrożonych gatunków roślin z rodzaju Drosera w aspekcie ich ochrony ex situ

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×