Szczegóły

Tytuł artykułu

Directions of changes in the macrophyte structure of two depression reservoirs in Łęczna-Włodawa Lakeland
Kierunki zmian struktury makrofitów dwóch zbiorników depresyjnych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×