Szczegóły

Tytuł artykułu

Focal Mechanisms of Mine-Induced Seismic Events an Explanation of Geomechanical Processes in the Area of Longwall 6, Seam 510 In Hard Coal Mine “Bobrek-Centrum” / Mechanizm Ognisk Indukowanych Wstrząsów Górniczych Wyjaśnieniem Procesów Geomechanicznych W Rejonie Ściany 6, Pokład 510 W Kopalni „Bobrek-Centrum”

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0057-7 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2012; No 4
×