Details

Title

Epiphytic diatom community and calcium carbonate crystals characteristics on the surface of freshwater Ulva thalli
Charakterystyka zbiorowiska epifitycznych okrzemek i kryształów węglanu wapnia na powierzchni plech słodkowodnych form Ulva

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×