Szczegóły

Tytuł artykułu

Heat Power Determination of Dv-290 Refrigerator’s Evaporator on the Basis of Thermodynamic Parameters of Inlet Air / Określenie Mocy Cieplnej Parownika Chłodziarki Dv-290 Na Podstawie Parametrów Termodynamicznych Powietrza Wlotowego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0060-z ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2012; No 4
×