Szczegóły

Tytuł artykułu

Quantitative investigations of vascular flora in deep and shallow eutrophic lake
Badania ilościowe flory naczyniowej głębokiego i płytkiego jeziora eutroficznego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×