Details

Title

Interesting vascular plant species in the Bug river valley (Gołębie-Kostomłoty section)
Interesujące gatunki roślin naczyniowych doliny Bugu (odcinek Gołębie-Kostomłoty)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×