Szczegóły

Tytuł artykułu

The Law of Effective Stress for Rocks in Light of Results of Laboratory Experiments / Prawo Naprężeń Efektywnych Dla Skał W Świetle Wyników Badań Laboratoryjnych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0068-4 ; ISSN 0860-7001
×