Szczegóły

Tytuł artykułu

Phytoplankton as an ecological criterion for differentiation of mid-forest lakes in Sobibór Landscape Park
Fitoplankton jako ekologiczne kryterium zróżnicowania śródleśnych jezior Sobiborskiego Parku Krajobrazowego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×