Szczegóły

Tytuł artykułu

15 Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Naukowego Badania Chwastów (Kaposvár, Wêgry 12–15 lipca 2010)

Tytuł czasopisma

Postępy Nauk Rolniczych

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identyfikator

ISSN 0032-5547
×