Szczegóły

Tytuł artykułu

A New Metaheuristic Algorithm for Long-Term Open-Pit Production Planning / Nowy meta-heurystyczny algorytm wspomagający długoterminowe planowanie produkcji w kopalni odkrywkowej

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0007 ; ISSN 0860-7001
×