Szczegóły

Tytuł artykułu

Structure of aboveground biomass of silver birch (Petula pendula Roth) in the neighbourhood of nitrogen plant „Puławy” S.A. in terms of use for energy purposes

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2013

Wolumin

Vol X

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2013; Vol X
×