Szczegóły

Tytuł artykułu

Biologia, właściwości żywieniowe oraz uprawa twardziaka jadalnego Lentinula edodes (BERK.) SING.

Tytuł czasopisma

Postępy Nauk Rolniczych

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identyfikator

ISSN 0032-5547

Źródło

Postępy Nauk Rolniczych; 2011; No 4
×