Szczegóły

Tytuł artykułu

Longwall Face Crew Selection With Respect to Stochastic Character of the Production Process – Part 2 – Calculation Example / Wyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego cz. 2 – przykład obliczeniowy

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0016 ; ISSN 0860-7001
×