Details

Title

Znaczenie glebowego banku nasion chwastów dla bioróżnorodności terenów uprawnych

Journal title

Postępy Nauk Rolniczych

Yearbook

2011

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identifier

ISSN 0032-5547

Source

Postępy Nauk Rolniczych; 2011; No 4
×