Details

Title

Schyłek ekscepcji winy nautycznej w regułach rotterdamskich a sprawa Tasman Pioneer . = Nautical Fault Defence Deletion from the Rotterdam Rules and The Tasman Pioneer Case

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2011

Numer

No XXVII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

85-95

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338

Source

Prawo Morskie; 2011; No XXVII; 85-95
×