Szczegóły

Tytuł artykułu

Schyłek ekscepcji winy nautycznej w regułach rotterdamskich a sprawa Tasman Pioneer . = Nautical Fault Defence Deletion from the Rotterdam Rules and The Tasman Pioneer Case

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

85-95

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2011; No XXVII; 85-95
×