Szczegóły

Tytuł artykułu

Floristic and phytosociological values of midfield and midforest peatbogs (Łęczna-Włodawa Plain, Dorohucza Depression)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2013

Wolumin

Vol X

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×