Szczegóły

Tytuł artykułu

Concept of Determination and Analysis of the Break-Even Point for a Mining Enterprise / Koncepcja obliczania wieloasortymentowego progu rentowności dla przedsiębiorstwa górniczego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0027 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2013; No 2
×