Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy prawne lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej . = Legal Aspects of Localization of Offshore Wind Turbines in Polish Waters

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

245-272

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2011; No XXVII; 245-272
×