Szczegóły

Tytuł artykułu

Meristic and biometric features of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) in small peat excavation (Jelino, Polesie Lubelskie Region) / Cechy merystyczne i biometryczne strzebli błotnej (Eupallasella percnurus, Pallas, 1814) w zbiorniku potorfowym (Jelino, Polesie Lubelskie)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×