Szczegóły

Tytuł artykułu

Physical and chemical characteristics of water in selected small gardens ponds / Właściwości fizyczne i chemiczne wód w wybranych przydomowych zbiornikach wodnych

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

Źródło

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×