Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessment of the Condition of Hoisting Ropes by Measuring their Geometric Parameters in a Three-Dimensional Image of their Surface / Metoda Oceny Stanu Lin Wyciągowych Poprzez Pomiar Parametrów Geometrycznych Na Trójwymiarowym Obrazie Ich Powierzchni

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0045 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2013; No 3
×