Szczegóły

Tytuł artykułu

Konwencja o pracy na morzu z 2006 r. (MLC) – stan po ratyfikacji przez Polskę . = Maritime Labour Convention (2006) Following Poland’s Ratification

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

135-145

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×