Details

Title

Skutki uznania zasad finansowania świadczeń zdrowotnych rolników za niezgodne z Konstytucją. Rozważania na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Results of treating the rules of financing of health benefits for farmers as inconsistent with Constitution. Reflections on the background of judgement of the Constitutional Court

Journal title

Teka Komisji Prawniczej

Yearbook

2011

Volume

Vol IV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1899-7694

Source

Teka Komisji Prawniczej; 2011; Vol IV
×