Szczegóły

Tytuł artykułu

Motywy rekursu hierarchicznego do kongregacji Kurii Rzymskiej
Motives of hierarchical recourse to the Congregation of the Roman Curia

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol IV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694
×