Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyka klauzuli sumienia w polityce i prawie Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2012

Numer

No V

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694
×