Szczegóły

Tytuł artykułu

Odpowiedzialność za szkodywyrządzone katastrofą statku „Erika” (orzecznictwo francuskie) . = Liability for damagerelated to Erica disaster in French jurisprudence

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2013

Numer

No XXIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

23-35

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles ; Artykuł /Article

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×