Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Rough Set Theory for Choosing Optimal Location for Flotation Tailings Dump / Zastosowanie Teorii Zbiorów Przybliżonych Do Wyboru Optymalnej Lokalizacji Składowiska Odpadów Poflotacyjnych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0062 ; ISSN 0860-7001
×