Szczegóły

Tytuł artykułu

Chińsko-japońskie spory morskie . = Sino-Japanese quarrels at sea

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2013

Numer

No XXIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

197-206

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×