Szczegóły

Tytuł artykułu

Ochrona patentowa bioróżnorodności morskiej poza granicami jurysdykcji państw oraz problemy z zastosowaniem reżimu własności intelektualnej (TRIPS) . = Overseas patent protection of marine biodiversity and the trips regime

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2013

Numer

No XXIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

207-241

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2013; No XXIX; 207-241
×