Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ rozwiązań ustrojowych dotyczących urzędu prezydenta zawartych w polskiejustawie zasadniczej z 1935 roku na regulacje konstytucyjne V Republiki we Francji

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2013

Wolumin

Vol VI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694
×