Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected Properties of Flotation Tailings Wastes Deposited in the Gilów and Żelazny Most Waste Reservoirs Regarding Their Potential Environmental Management / Wybrane Właściwości Odpadów Poflotacyjnych Zdeponowanych W Zbiornikach Gilów I Żelazny Most W Aspekcie Możliwości Ich Zagospodarowania Przyrodniczego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amsc-2013-0068 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2013; No 3
×