Szczegóły

Tytuł artykułu

Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom,będących w łączności z nim (kan. 204; 205). Zarys problematyki

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2013

Wolumin

Vol VI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694

Źródło

Teka Komisji Prawniczej; 2013; Vol VI
×