Szczegóły

Tytuł artykułu

Geneza zasady współdziałania Kościoła i państwa w dokumentach przygotowawczychSoboru Watykańskiego II. Zarys problematyki

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2013

Wolumin

Vol VI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694
×