Szczegóły

Tytuł artykułu

Judicial independence in the light of art. 6 of the European Conventionof the human rights – selected aspects / Niezawisłość sędziowska w świetle art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka– wybrane zagadnienia

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2014

Wolumin

Vol VII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694

Źródło

Teka Komisji Prawniczej; 2014; Vol VII
×