Details

Title

La synodalite dans les Eglises particulieres. Fondements theologiques et applicationsjuridiques/ Synodalność w kościołach partykularnych podstawy teologiczne i aplikacje prawne / Synodality in particular churches theological basics and legal applications

Journal title

Teka Komisji Prawniczej

Yearbook

2014

Volume

Vol VII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1899-7694

Source

Teka Komisji Prawniczej; 2014; Vol VII
×