Szczegóły

Tytuł artykułu

Usługi portowe w prawie unii europejskiej a regulacja w nowym kodeksie morskim . = Seaport services in European Union Law and Polish Maritime Code

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2014

Numer

No XXX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

75-99

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×